În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.
Restituirea sumei plătite pentru o licență POC Sketch va fi posibilă în cazul în care în urma solicitării și a verificării licenței achiziționate, se constată că licența nu a fost atribuită unei companii din contul utilizatorului.

Încetarea contractului din culpa exclusivă a SMIS dă dreptul utilizatorului la restituirea sumelor avansate pentru care serviciile nu au fost acordate.