ACCESUL LA SERVICIILE SMIS

Accesul la unele servicii furnizate utilizatorilor poate să fie permis doar după plata unui abonament, în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin oferta transmisă și acceptată.

Toate plățile vor fi realizate pe bază de factură proformă sau, la solicitarea dvs., pe baza de factura fiscala în contul indicat de SMIS, la cursul de schimb BNR din data emiterii proformei. Accesul la unele dintre servicii nu vă fi permis decât după momentul la care se confirma transferul de bani în contul SMIS. Platforma SMIS poate fi folosită, de unii dintre partenerii săi de afaceri, drept baza pentru vânzarea sau promovarea unor produse și servicii. În aceasta situație, contractul dintre dvs. și furnizorul de produse și servicii respectiv se vă încheia intre dvs. și respectivul furnizor de produse și servicii și nu intre dvs. și SMIS.

În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.

După scurgerea termenului agreat de plată a unei facturi proforme, așa cum este acesta înscris în respectiva factura, SMIS este îndreptățit să restricționeze accesul până la efectuarea plății. Neplata la termen poate da naștere la calculul de penalități de întârziere în cuantum de 0.1% / zi de întârziere, calculat până la plata sumei integrale.