Scopul accesului www.smis.ro la datele stocate pe calculatorul dvs. (cookie-uri) este de personalizare a conținutului afișat – de exemplu de păstrarea setărilor personalizate ale fiecărui utilizator, autentificarea pentru comentarii sau realizarea de profile de utilizatori (fară a fi identificat un utilizator sau dispozitiv informatic anume) în scop de marketing.

Scopul accesului terțelor rețele de publicitate la datele stocate pe calculatorul dvs. (cookie-uri) este de marketing prin Internet – de exemplu pentru afișarea unor reclame relevante pentru utilizatori și realizarea de profile de utilizatori (fară a fi identificat un utilizator sau dispozitiv informatic anume) în scop de marketing.

Alte terțe parti, cum ar fi cele care colectează date de trafic (de ex. SATI) sau cele aparținând rețelelor sociale (de ex. Facebook) integrate pe paginile Startupcafe.ro, pot utiliza cookie-uri pentru scopuri de colectare a informațiilor de trafic sau, respectiv, de a permite partajarea conținutului cu rețeaua sociala specifica.

Utilizatorii care nu doresc accesul terților la datele stocate pe calculatorul lor (cookie-uri) pot folosi setările browserului folosit pentru ștergerea sau blocarea acestora. În ajutorul utilizatorilor noștri, indicam modul în care principalele trei browsere de pe piață permit acest lucru:

APROBAREA COMENTARIILOR

SMIS își rezerva dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva (fară posibilitatea ulterioară a utilizatorilor de a le reactiva) acele informații sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor și condițiilor de utilizare, care sunt în afara subiectului articolului principal sau pe care le consideră, în mod unilateral, că fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul mesajelor trimise spre publicare. Pentru aceasta, vă aducem la cunoștință că postarea sau transmiterea de comunicări sau informații prin intermediul platformei SMIS este supusă prezentelor Termeni și Condiții și informațiile pot să nu apară pe platforma daca acestea nu sunt aprobate de către unul dintre angajații SMIS.

De asemenea utilizatorul nu are dreptul de a publica sau transmite către utilizatorii sau membrii SMIS nici unui tip de mesaj comercial nesolicitat, mesaje care conțin informații confidențiale, viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea SMIS, mesaje de tip de “joc piramidal” sau orice altă activitate menită a înșelă încrederea altor persoane că și orice mesaje care conțin texte ilegale, imorale, injurioase, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le poate avea un terț.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Conținutul platformei smis.ro, inclusiv știrile, tabelele, informațiile despre liniile de finanțare (perioadă de depunere, ghidurile solicitantului), este realizat de către echipa smis.ro folosind informațiile disponibile pe site-urile autorităților cu competențe în domeniul finanțărilor europene. SMIS nu oferă garanțîi privind acuratețea, succesiunea, integralitatea, integritatea, actualitatea sau potrivirea pentru un anume scop a informațiilor oferite în platforma, preluate de la aceste autorități. Pentru detalii oficiale privind liniile de finanțare, singura sursă de informațîi de referință este instituția finanțatoare.

SMIS nu își asumă modificări, nu își asumă răspunderea cu privire la stabilirea punctajelor și nu garantează succesul proiectelor.

SMIS nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea profesionala a consultanților înscriși în baza de date.

SMIS nu își asumă punctajul, feedback-ul sau plata unică pentru serviciile contractate cu partenerii și colaboratorii externi (consultanți, experți, etc)

SMIS nu își asumă punctajul, feedback-ul sau plata unică pentru serviciile contractate cu partenerii și colaboratorii externi (consultanți, experți, etc)

SMIS nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele probleme întâmpinate în sistemul de plată a serviciilor cu cardul, SMS, mobilPay Wallet, mobilPOS, GooglePay (metode de plata electronice), aceasta incumba exclusiv furnizorului de servicii.

SMIS nu vă fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea de către utilizator a măsurilor de securitate a datelor utilizate pentru accesarea platformei.

Având în vedere că nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură, www.smis.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se vă face pe propriul risc.

SMIS nu vă avea nicio răspundere pentru conținut declarat de utilizator în înregistrarea pe platformă.

SMIS nu are și nu poate controla fluxul de informații către sau de la rețeaua platformei și alte porțiuni ale internetului. Acest flux depinde în mare parte de performanța serviciilor de internet furnizate sau controlate de terți. Uneori acțiunile sau omisiunile acestor terțe părți pot afecta sau perturba conexiunea utilizatorului la internet (sau porțiuni ale acestuia). SMIS nu poate garanta că astfel de evenimente nu vor avea loc. În consecință, în măsura maximă permisă de lege, SMIS își declină orice răspundere care rezultă din sau în legătură cu astfel de evenimente.

SMIS nu vă fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune cauzate de un virus, un atac negativ de serviciu distribuit sau alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care poate infecta echipamentul calculatorului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizării platformei sau descărcarea de către utilizator a oricărui conținut de pe platforma sau de pe orice site web legat de platforma sau serviciile SMIS.

NOTIFICĂRI

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea SMIS privind trimiterea comunicării. SMIS are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

  • Pentru Utilizator – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul Platformei;
  • Pentru SMIS – la următoarea adresă electronică: office@smis.ro

ACTUALIZĂRI

SMIS își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără notificare prealabilă. De aceea, rugam utilizatorul să viziteze periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile. În momentul modificării termenilor și condițiilor, la logare, vi se vă solicita să aceptati termenii și condițiile, așa cum au fost actualizate.

LEGISLAȚIA GUVERNANTA

Drepturile și obligațiile parților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legislația română în vigoare. Orice litigiu care are că obiect acest acord vă fi soluționat pe cale amiabilă sau prin mediere. În condițiile în care diferendul nu se poate soluționa pe cale amiabilă sau prin mediere, competenta va reveni instanțelor române.

REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII

Utilizatorul garantează că deține dreptul legal și capacitatea de a încheia acordul; vă furniza în orice moment informații veridice și exacte și nu vă furniza informații nereale prin utilizarea serviciilor sale; utilizatorul este de acord că vă folosi serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu acordul; utilizatorul vă respecta în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, Legea privind protecția datelor. În eventualitatea unei încălcări a oricăreia dintre garanțiile de mai sus, în plus față de orice alte remedii disponibile prin lege, SMIS are dreptul, imediat după o notificare scrisă prealabilă, de a suspenda sau de a rezilia contractul și utilizarea serviciilor.

MENTENAȚA PLATFORMEI SMIS

SMIS va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că întreținerea platformei, care poate necesita întreruperea accesului utilizatorului la servicii sau la orice parte materială a acestuia (“Evenimentele de întreținere”), nu vă fi efectuată în timpul “orelor normale de lucru” (9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale) cu condiția că SMIS să poată întrerupe accesul la servicii în orice moment pentru a efectua o întreținere esențială de urgență.

Întreținerea include toate corecțiile de eroare programate regulat, actualizările de software și îmbunătățirile caracteristicilor.

SMIS va întreține și va actualiza platforma. În cazul în care utilizatorul descoperă că serviciile includ o eroare, poate în orice moment să raporteze acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la: office@smis.ro. Pe parcursul perioadelor de întreținere, SMIS poate să actualizeze versiunile, să instaleze corecții de eroare și să aplice patch-uri pentru servicii sau orice parte a acestora. SMIS vă depune depună toate diligentele rezonabile pentru a evita perioadele de întrerupere neprogramate pentru întreținerea software-ului.

ACCESUL LA SERVICIILE SMIS

Accesul la unele servicii furnizate utilizatorilor poate să fie permis doar după plata unui abonament, în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin oferta transmisă și acceptată.

Toate plățile vor fi realizate pe bază de factură proformă sau, la solicitarea dvs., pe baza de factura fiscala în contul indicat de SMIS, la cursul de schimb BNR din data emiterii proformei. Accesul la unele dintre servicii nu vă fi permis decât după momentul la care se confirma transferul de bani în contul SMIS. Platforma SMIS poate fi folosită, de unii dintre partenerii săi de afaceri, drept baza pentru vânzarea sau promovarea unor produse și servicii. În aceasta situație, contractul dintre dvs. și furnizorul de produse și servicii respectiv se vă încheia intre dvs. și respectivul furnizor de produse și servicii și nu intre dvs. și SMIS.

În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.

După scurgerea termenului agreat de plată a unei facturi proforme, așa cum este acesta înscris în respectiva factura, SMIS este îndreptățit să restricționeze accesul până la efectuarea plății. Neplata la termen poate da naștere la calculul de penalități de întârziere în cuantum de 0.1%/zi de întârziere, calculat până la plata sumei integrale.

CONFIDENȚIALITATE

Nici SMIS și nici utilizatorul nu vor folosi și nu vor divulga terților, nici pe perioada de derulare a contractului, nici după expirarea acestuia, nicio informație confidențială pe care o parte a primit-o de la cealaltă parte.

“Informație confidențială” înseamnă orice informație, tehnică, comercială sau de altă natură, scrisă, orală sau în formă electronică, cu excepția informațiilor care sunt cunoscute publicului sau care au devenit cunoscute publicului prin orice alt mod decât prin încălcarea acestei clauze sau a fost: dezvoltată independent fără acces la informațiile confidențiale ale uneia dintre părți; primită în mod legal de la o terță parte; sau trebuie să fie divulgată, conform cerințelor legale sau la solicitarea unei autorități guvernamentale.

Dacă aveți la dispoziție o adresă de e-mail de conectare, un număr de telefon, o parolă sau orice altă informație, că parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați astfel de informații că fiind confidențiale. Nu trebuie să le dezvăluiți niciunei terțe părți.

În cazul în care utilizatorul este notificat de o terță parte că o astfel de parte revendică drepturi asupra serviciilor acordate de platforma SMIS sau că utilizarea serviciilor încalcă drepturile unei astfel de terțe părți, utilizatorul este de acord să notifice imediat SMIS și la solicitarea SMIS să înceteze imediat utilizarea serviciilor.

CAUZE DE EXONERARE A RĂSPUNDERII

Forţa majoră şi cazul fortuit (Art.1351 Cod Civil)

(1)Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.

(2)Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

(3)Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(4)Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuo

Fără a aduce atingere restului acordului sau a oricăror prevederi lege, SMIS poate suspenda imediat sau rezilia folosirea de către utilizator a serviciilor, fără răspundere sau penalități, dacă: orice plată pe care utilizatorul o datorează SMIS este refuzată, respinsă sau returnată, din orice motiv, în timpul perioadei abonamentului; utilizatorul încalcă oricare dintre termenii acordului;

Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze acordul cu efect imediat, prin notificarea scrisă a celeilalte părți, în următoarele situații: în cazul în care cealaltă parte încalca o parte din obligațiile care îi revin în temeiul acordului și care nu se poate remedia; în cazul în care cealaltă parte se angajează într-o încălcare semnificativă a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul acordului și nu este remediată în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări făcute de cealaltă parte, precizând că neremedierea poate duce la rezilierea acestuia; dacă SMIS își pierde dreptul de a distribui orice date sau software către terți sau de a furniza serviciile așa cum este prevăzut în acord.

Încetarea contractului din culpa exclusiva a SMIS, da dreptul utilizatorului la restituirea sumelor avansate, pentru care serviciile nu au fost acordate.

Încetarea contractului (în tot sau în parte) nu va afecta drepturile și obligațiile ajunse la scadentă.